FAQ

Veel gestelde vragen (en antwoorden)

 • Wanneer is Hago Limburgs Mooiste Noord 2018? Op zaterdag 29 september 2018.
 • Mag er een volgwagen meerijden voor onze wielervereniging? Het is niet toegestaan met auto’s deelnemers te volgen. Veel wegen zijn voor gemotoriseerd verkeer gesloten.
 • Kan ik van route wisselen? Tot het sluiten van de voorinschrijving  (09 september) kunt u uw route wisselen door een mail te sturen naar info@limburgsmooiste.nl. Indien de voorinschrijving gesloten is, kan het wisselen van route alleen nog op de vrijdag (17 – 20 uur) en zaterdag (07.30 – 11 uur) van het evenement op het evenemententerrein. De deelnemer meldt zich dan bij het inschrijfbureau waar nieuwe startdocumenten worden aangemaakt. De kosten zijn €5,-.
 • Hoe verloopt de betaling van de inschrijving? De betaling vindt plaats via een automatische incasso.
 • De incasso is niet gelukt, wat nu? Je krijgt van de organisatie een bericht. Je moet de betaling nu zelf regelen door overmaking van het inschrijfgeld op IBAN: NL44 RABO 0122.429.850 tnv Stichting Grand Ballon te Heerlen. Wij wijzen u er op dat zolang er geen betaling heeft plaatsgevonden de inschrijving niet geldig is. Vermeld daarbij svp je naam en referentienummer.
 • Kan ik mijn inschrijving annuleren? De online inschrijving is definitief en kan niet worden geannuleerd. Wel kan je tegelijk met de online inschrijving voor €2,- een annuleringsverzekering afsluiten. Deze verzekering geeft tot en met 09 september recht op restitutie van het volledige inschrijfgeld, indien je alsnog verhinderd bent. Ná  deze datum is restitutie niet meer mogelijk.
 • Kan ik de startdocumenten laten opsturen? Bij je inschrijving kan je kiezen om je documenten op te laten sturen. Dit kan je in een later stadium, tot aan sluiting voorinschrijving (09 september), ook nog aanpassen door een mail te sturen naar info@limburgsmooiste.nl.
 • Kan iemand anders in mijn plaats deelnemen? Tot aan sluiting voorinschrijving (09 september) is dit mogelijk door het doorgeven van de gegevens van deze deelnemer via info@limburgsmooiste.nl. Indien de voorinschrijving gesloten is, kan alleen nog op de vrijdag (17 – 20 uur)en zaterdag (07.30 – 11 uur) van het evenement op het evenemententerrein bij het inschrijfbureau de inschrijving worden omgezet tegen inlevering van de oorspronkelijke startdocumenten. Voor het omzetten van een inschrijving worden €5,- administratiekosten in rekening gebracht omdat vanaf die datum de startpakketten al in productie zijn.
 • Hoe verloopt de procedure teaminschrijving?  Ga naar team inschrijven. Kies de knop aanmelden en vul het inschrijfformulier in. Klik op Aanmelden. Na korte tijd krijg je van de organisatie een toegangscode voor de inschrijf-beheerpagina.
 • Wanneer worden de startdocumenten opgestuurd? Heb je bij individuele inschrijving gekozen voor “Toezenden startdocumenten”, dan worden de documenten in week 37 /38 verstuurd. De documenten voor de teams worden in week 38 verstuurd. Ná 09 september versturen wij geen documenten meer i.v.m. eventuele vertraging door PostNl.
 • Wat te doen als ik verhuisd ben en gekozen heb om de documenten op te laten sturen? Geef het nieuwe adres vóór sluiting voorinschrijving door via info@limburgsmooiste.nl.
 • Kunnen de startdocumenten van meerdere deelnemers in één enveloppe verstuurd worden?
  De inschrijving en verzending van startdocumenten is geautomatiseerd. Wij kunnen geen startdocumenten van verschillende deelnemers samenvoegen.
  Groepen van 10 of meer deelnemers kunnen gebruik maken van team inschrijving. Bij team inschrijving wordt een andere procedure gevolgd en worden alle startdocumenten samen verzonden.
 • Hoe, waar en wanneer kunnen de startdocumenten in Arcen worden opgehaald?
  Afhalen van de startdocumenten kan op de vrijdag (17 – 20 uur) en zaterdag (07.30 – 11 uur) van het evenement bij de start- en finishlocatie Kasteeltuinen Arcen bij het inschrijfbureau. Het noemen van jouw achternaam en postcode is voldoende.
 • Kan ik ook de startdocumenten van vrienden of familie ophalen?
  Dat is mogelijk. Het noemen van de achternaam en postcode is voldoende. Het inschrijfbureau is geopend op vrijdag van 17 – 20 uur en zaterdag van 7.30 uur – 11 uur.
 • Ik heb net voor het evenement nog steeds mijn startdocumenten niet ontvangen. Wat nu?
  Controleer op de inschrijfbevestiging of je voor verzenden hebt gekozen en of het opgegeven adres correct is ingevuld. Blijven de startdocumenten zoek, meld je dan op de vrijdag (17 – 20 uur) of de zaterdag van (7.30 uur – 11.00 uur) bij de servicebalie in het inschrijfbureau. Wij verstrekken dan nieuwe documenten.
 • Kan ik een NTFU dagverzekering voor mijn fiets afsluiten?
  Het je de verzekering niet geregeld bij de voorinschrijving, stuur dan vóór sluiting voorinschrijving een E-mail met het verzoek naar info@limburgsmooiste.nl . De kosten bedragen € 4,50.
 • Kan ik de routes downloaden  voor mijn navigatie of als GPX/S?
  De routes voor de race kunnen enkele dagen voor het evenement gedownload worden via onze site. Vanaf die dag zijn de routes openbaar, zodat men die op verschillende manieren kan downloaden voor navigatie of als GPX/S.  De routes voor de mtb ontvangen de mtb-deelnemers enkele dagen voor het evenement via de mail.

 

Ins Deutsche übersetzen
NTFU
Limburgs Mooiste Noord